A A A

Kontakti

Valmieras pilsētas pašvaldība

Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera,LV- 4201
Tālr.: 6 4207120
pasts@valmiera.lv
www.valmiera.lv

 

Iestāžu un nodaļu kontaktinformācija skatāma šeit.

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

  • JAUNUMS! Reģistrētajiem e-adreses lietotājiem

  • nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi pasts@valmiera.lv
  • nosūtot iesniegumu izmantojot www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu „E-iesniegums iestādei”. Šī pakalpojuma ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam.

Valmieras pilsētas pašvaldības privātuma politika (193.12 KB)

 
Darba laiks:* Rekvizīti

Pirmdiena: 8.00-12.00 un 13.00-17.00
Otrdiena: 8.00-12.00 un 13.00-17.00
Trešdiena: 8.00-12.00 un 13.00-18.00
Ceturtdiena: 8.00-12.00 un 13.00-17.00
Piektdiena: 8.00-12.00 un 13.00-16.00

* Apmeklētāju pieņemšanas centrs strādā
bez pusdienu pārtraukuma.

AS SEB banka, kods UNLALV2X
norēķinu konts LV94UNLA0018000142255

AS SWEDBANK, kods HABALV22
norēķinu konts LV64HABA0001402049100

AS Luminor Bank, kods RIKOLV2X
norēķinu konts LV38RIKO0002710710011

AS Luminor Bank, kods NDEALV2X
norēķinu konts LV70NDEA0000082312910

AS Citadele banka, kods PARXLV22
norēķinu konts LV07PARX0006607060001

 

 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.LV90000043403

Pašvaldības ziedojumu-dāvinājumu konts: AS Luminor Bank, konts LV06RIKO0002013007532

 

Dzimtsarakstu nodaļas administratīvā ēka Cēsu ielā 2Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:
  • Pirmdiena: brīvs
  • Otrdiena: 9.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
  • Trešdiena: 9.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00
  • Ceturtdiena: 9.00 – 12.00
  • Piektdiena: 9.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00

Sestdiena: svinīgās laulības, dzimšanas reģistrācijas un kāzu jubilejas ceremonijas, bērnības svētki.