A A A

VALSTS IESTĀDES

 

VALSTS IESTĀDES VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ,
kuru pakalpojumus var saņemt Valmieras pilsētas un apkārtējo pašvaldību iedzīvotāji

Iestāde

Adrese

Kontakti

Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde

Mūrmuižas ielā 18

http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/kontakti/rlp-kontakti/ziemekvidzemes-regionala-lauksaimniecibas-parvalde/

Uzņēmumu reģistrs, Valmieras reģionālā nodaļa

Rīgas ielā 25C

 

http://www.ur.gov.lv/?a=1177

Valsts ieņēmumu dienests, Valmieras klientu apkalpošanas centrs

Beātes ielā 49

 

https://www.vid.gov.lv

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valmieras reģionālā nodaļa

Meža ielā 7

 

http://www.vsaa.lv/lv/kontakti/kontaktinformacija/valmieras-regionala-nodala

Valsts vides dienests, Valmieras reģionālā vides pārvalde

Leona Paegles ielā 13

http://www.vvd.gov.lv/strukturvienibas/valmieras-regionala-vides-parvalde/informacija/

Vidzemes plānošanas reģions

Cēsu ielā 19

http://www.vidzeme.lv/lv/

Latvijas Nacionālā arhīva Valmieras zonālais valsts arhīvs

Cempu ielā 13

https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=395&mainId=162

VAS Elektroniskie sakari, Valmieras reģionālais punkts

Gaujas ielā 7-34

http://elektroniskie-sakari-vas-valmieras-regionalais-punkts.infolapa.zl.lv/

Pārtikas un veterinārais dienests, Ziemeļvidzemes pārvalde

Raiņa ielā 21

http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/kontakti-un-darba-laiks/teritorialas-strukturvienibas?nid=2547#jump

Valsts augu aizsardzības dienests, Vidzemes reģionālā nodaļa

Mūrmuižas ielā 18

http://www.vaad.gov.lv/sakums/persons/pienemsanas-laiki/vidzemes-regionala-nodala.aspx

Vidzemes reģionālā Valsts darba inspekcija, Reģionālās inspekcijas centrs

Purva ielā 12A

http://www.vdi.gov.lv/lv/kontakti/regionalas-inspekcijas/vidzemes-regionala-valsts-darba-inspekcija/

Veselības inspekcija, Vidzemes kontroles nodaļa

Leona Paegles ielā 9

http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/kontakti/darba-laiki/vidzemes-kontroles-nodala

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valmieras nodaļa

Meža ielā 7

http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/k/pmlp-nodalas/tr/zemgales-nodala/valmieras-nodala.html

Valsts policija, Vidzemes reģiona pārvalde

Rīgas ielā 50

http://www.vp.gov.lv/?id=456

Nodarbinātības valsts aģentūra, Valmieras filiāle

Meža ielā 7

http://www.nva.gov.lv/valmiera/LV/par_mums/kontakti

Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, Valmieras datu savākšanas un apstrādes centrs

Meža ielā 7

http://www.csb.gov.lv/par-mums/darbinieku-kontaktinformacija-34527.html

VAS „Latvijas Autoceļu uzturētājs”, Valmieras ceļu rajons

Rīgas ielā 65

http://www.lau.lv/pub/index.php?id=89

VAS „Latvijas Valsts ceļi”, Valmieras nodaļa

Rīgas ielā 65

http://lvceli.lv/kontakti/#vas-latvijas-valsts-celi-vidzemes-regions

Valsts zemes dienests, Valmieras klientu apkalpošanas centrs

Rīgas ielā 47

http://www.vzd.gov.lv/lv/kontakti/klientu-apkalposanas-centri/valmiera/

Lauksaimniecības datu centrs, Ziemeļvidzemes reģions

Mūrmuižas ielā 18

https://www.ldc.gov.lv/lv/par_mums/struktura/ka_dep#ziemelvidzemes

Lauku atbalsta dienests, Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde

Mūrmuižas ielā 18

http://www.lad.gov.lv/lv/kontakti/klientu-apkalposanas-punkti/ziemelvidzemes-rlp/

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts ''BIOR'', Vidzemes laboratorija

Raiņa ielā 19

http://www.bior.gov.lv/lv/top-menu/par-mums/kontakti/paraugu-pienemsanas-vietas

Valmieras rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa

Voldemāra Baloža ielā 13A

https://www.zemesgramata.lv/saturs/lv/145-39-6

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Meža iela 7

http://www.bti.gov.lv/lat/zinas_par_iestadi/kontaktinformacija/

Valsts probācijas dienests, Valmieras teritoriālā struktūrvienība

Meža ielā 7

http://www.probacija.lv/valmiera

Valsts robežsardzes Rīgas pārvalde, Vidzemes 1. kategorijas dienests

Rīgas ielā 50

http://www.rs.gov.lv/index.php?id=1427&top=1188

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra, Tehniskā uzraudzības nodaļa Valmierā

Mūrmuižas ielā 15

http://www.vtua.gov.lv/lv/kontakti/Vidzemes_regiona_nodala/

Valsts meža dienests, Ziemeļvidzemes virsmežniecība, Valmieras birojs

Rīgas ielā 40

http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/kontakti/ziemelvidzemes-virsmeznieciba-?nid=1674#jump

Valsts Tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, Vidzemes reģionālā nodaļa

Jumaras ielā 195

http://www.vtmec.gov.lv/?mn=1610

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Vidzemes reģiona brigāde, Valmieras daļa

Tērbatas ielā 9

http://vugd.gov.lv/lat/Kontakti/talrunu_saraksts?staff_id=639

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, Valmieras nodaļa

Jumaras ielā 195

http://www.vdeavk.gov.lv/par-mums/nodalas/valmieras-nodala/

VAS "Ceļu satiksmes drošības ministrija" Valmieras reģionālā nodaļa

Eduarda Lācera ielā 3 https://www.csdd.lv/kontakti-un-darba-laiki/valmiera