A A A

Transportlīdzekļa iebraukšanas un novietošanas atļaujas saņemšana

Valmieras pilsētas pašvaldība izsniedz atļaujas automašīnu iebraukšanai un novietošanai:

- pašvaldības īpašumu telpu nomniekiem:

  • Georga Apiņa ielā 12, Valmierā;
  • Bastiona ielā 24, Valmierā;

- Rīgas ielā 10, stāvlaukumā pie Katrīnas ielas, Valmierā;

- stāvlaukumā pie ēkas Cēsu ielā 2, Valmierā (preču izkraušanai);

- nobrauktuvē zem konferenču zāles Cēsu ielā 4, Valmierā. Nav atļauts stāvēt bruģētajā laukumā Cēsu ielā 4, Valmierā, iepretim galvenajām ieejas durvīm;

- stāvlaukumā Lāčplēša ielas 2 un 4 pagalmā, Valmierā;

- Rīgas ielas 25 teritorijā, Valmierā;

- stāvlaukumā pie ēkas Leona Paegles ielā 5, Valmierā;

- apkalpojošajiem dienestiem remontdarbu laikā daudzdzīvokļu namu pagalmos Valmierā, kur uzstādītas diferencētu iebraukšanu regulējošas ceļa zīmes;

- apkalpojošajiem dienestiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanai Valmieras pilsētas parkos, skvēros, autobusu pieturās un zaļajā zonā.

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Bezmaksas pakalpojums.

Pakalpojuma saņemšana

Līdz kārtējā gada 15.decembrim Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā tiek izgatavots noteiktais Atļauju skaits. Tās tiek izsniegtas attiecīgās iestādes vadītājam vai ēku Georga Apiņa ielā 12 un Bastiona ielā 24 telpu grupas nomniekiem.

Pakalpojuma sniegšanas termiņš

Atļaujas tiek izsniegtas līdz to darbības sākumam (iepriekšējā gada beigām).

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Apmeklētāju pieņemšanas centra klientu konsultanti Tatjanu Lauzi, tālr.: 64207120, e-pasts: tatjana.lauze@valmiera.lv 

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

Valmieras pilsētas pašvaldības domes 26.01.2017. lēmums Nr.9 (protokols Nr.1, 9.§) (33.05 KB)

 

Informācija aktualizēta 03.01.2019.