A A A

Speciālā atļauja (licence) pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Valmieras pilsētā

Pakalpojuma īsais apraksts

Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana, lai nodarbotos ar vieglo taksometru pārvadājumiem attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Licences kartītes izsniegšana katram pieteiktajam transportlīdzeklim.

Datu par izsniegtās licences derīguma termiņu vai anulēšanas ievade Ceļu satiksmes drošības direkcijas uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

UZMANĪBU!
Komercdarbību nedrīkst uzsākt bez maksājuma par licences un licences kartītēm veikšanas.

Pakalpojuma apraksts šeit 

 

Informācija aktualizēta 04.03.2020.
 

Valmieras pilsētas pašvaldības Satiksmes drošības komisijas apstiprinātās licences pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem
Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā

Pārvadātājs (nosaukums, reģistrācijas Nr.) Licences Nr. Datums, kad pieņemts lēmums par licences izsniegšanu Licence derīga no Licence derīga līdz Pārvadājumu tarifi (EUR) Cenrādis
Taksometra nolīgšanas tarifs Attāluma tarifs par kilometru Laika tarifs par minūti Tarifa atšifrējums Nolīgšana (euro) Par  vienu kilometru (euro) Par vienu minūti (euro)
TAXI VALMIERA, IK, reģ.Nr.44102036965 VAL/2018/3 19.06.2018. 01.07.2018. 30.06.2022. 0,55 0,55 0,12 Nakts tarifs (no plkst.22:00-6:00) 0,55 0,6 0,12
Atis Buliņš IK, reģ.Nr.44102038006 VAL/2018/4 19.06.2018. 01.07.2018. 30.06.2022. 0,60 0,57 0,07 Tarifs par to pašu maršrutu (turp - atpakaļ) 0,3 0,29 0,04
IK Vladimirs Vasiļevičs, reģ.Nr.44102038010 VAL/2018/5 19.06.2018. 01.07.2018. 30.06.2022. 0,60 0,57 0,07 Tarifs par to pašu maršrutu (turp - atpakaļ) 0,3 0,29 0,04
VĒRDIŅŠ TAKSI 5 IK, reģistrācijas Nr. 54102036721 VAL/2018/6 19.06.2018. 01.07.2018. 30.06.2022. 0,60 0,57 0,07 Tarifs par to pašu maršrutu (turp - atpakaļ) 0,3 0,29 0,04
VĒRDIŅŠ "TAKSI 6" IK, reģistrācijas Nr.44102036791 VAL/2018/7 19.06.2018. 01.07.2018. 30.06.2022. 0,60 0,57 0,07 Tarifs par to pašu maršrutu (turp - atpakaļ) 0,3 0,29 0,04
SIA "VĒRDIŅŠ TAKSI", reģ.Nr.44103018346 VAL/2018/8 19.06.2018. 01.07.2018. 30.06.2022. 0,60 0,57 0,07 Tarifs par to pašu maršrutu (turp - atpakaļ) 0,3 0,29 0,04
Sabiedrība ar ierobežotu atbldību "TAXIGAISMA", reģ.Nr.44103097539 VAL/2018/9 19.06.2018. 01.07.2018. 30.06.2022. 0,50 0,55 0,07 Nakts tarifs 0,5 0,6 0,07
IK "Villand", reģ.Nr.44102033456 VAL/2018/10 19.06.2018. 01.07.2018. 30.06.2022. 0,60 0,60 0,07 Nakts tarifs (plkst.23.00-07.00) 0,6 0,65 0,1
SIA AAB Transport, reģ.Nr.44103117267 VAL/2018/11 19.06.2018. 01.07.2018. 30.06.2022. 0,55 0,55 0,07 Nakts tarifs 0,55 0,57 0,09
SIA "T KINGS", reģ.Nr.44103031876 VAL/2018/12 19.06.2018. 01.07.2018. 30.06.2022. 0,60 0,55 0,08 ______ ______ ______ ______
IK Puka Taxsi                         reģ.Nr. 44102038383 VAL/2019/1 19.02.2019. 20.02.2019. 19.02.2023 0,60 0,55 0,10 ______ ______ ______ ______