A A A

Informācijas ievietošana digitālajā informativajā stendā

Valmieras pilsētas pašvaldība piedāvā iespēju publicēt informatīvos paziņojumus pašvaldības digitālajā informatīvajā stendā (turpmāk – Stends), kas atrodas Cēsu ielā 4, Valmierā.

Stends tiek izmantots pašvaldības informācijas, kā arī citas informācijas par Valmieras pilsētā, Kocēnu, Burtnieku un Beverīnas novados (turpmāk – apkārtējie novadi) notiekošajiem pasākumiem izvietošanai.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?

Atbilstoši informatīvo materiālu sagatavošanas noteikumiem (skat. saiti uz noteikumiem zemāk) sagatavotie informatīvie materiāli, kas paredzēti izvietošanai Stendā, nosūtāmi uz e-pastu reklama@valmiera.lv ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms vēlamā izvietošanas laika, piesakot nepieciešamo publicēšanas laiku līdz iepriekšējā mēneša 20.datumam un norādot vēlamos publicēšanas datumus,  laikus un pilnu iesūtītāja kontaktinformāciju (e-pasts, tālrunis, vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums).

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Informācijas izvietošana Stendā ir bez maksas.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietnieci Zani Bulmeistari, tel.64207150, reklama@valmiera.lv

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

Valmieras pilsētas pašvaldības domes noteikumi “Par informācijas izvietošanu digitālajā informatīvajā stendā” (apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 24.08.2017. lēmumu Nr.300 (protokols Nr.11, 12.§) (130.50 KB)