A A A

Pansionāta pakalpojumu cenrādis

Pansionāta "Valmiera" centrādis ir noteikts saskaņā ar 2019.gada 28.novembra Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmumu Nr. 362 "Par cenrāža apstiprināšanu pansionātā "Valmiera"". 

PANSIONĀTA PAKALPOJUMU CENRĀDIS (16.29 KB)

 

Informācija aktualizēta 07.01.2020.