A A A

Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumi

Ar 18.06.2020. pašvaldības domes lēmumu Nr.210 "Par iestādes "Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa"

maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu" var iepazīties šeit (1.93 MB)

 

Informācija aktualizēta 29.06.2020.