A A A

Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma saņemšana e-pastā

Paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk tekstā – NĪN) iespējams saņemt ne tikai ar pasta starpniecību, bet arī izmantojot e-pastu.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?

Lai saņemtu NĪN maksāšanas paziņojumu kārtējam taksācijas gadam elektroniski uz sev vēlamo e-pasta adresi, jāiesniedz Valmieras pilsētas pašvaldībā attiecīga iesnieguma veidlapa.

Kur pieejama iesnieguma veidlapa?

Iesnieguma veidlapa pieejama šeit. (38.00 KB)

    Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

 • vēlamo e-pasta adresi iespējams reģistrēt portālā www.epakalpojumi.lv, skatīt sadaļu Nekustamais īpašums - E-pasta un SMS pieteikums, autorizējoties kā internetbankas lietotājam;
 • nosūtot elektronisko dokumentu (apliecinātu ar e-parakstu un laika zīmogu) ar pielikumā pievienotu ieskenētu iesniegumu uz e-pasta adresi pasts@valmiera.lv;
 • klātienē – iesniedzot iesniegumu Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā.

***

Nodokļa apmaksas iespējas

* Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejams e-pakalpojums „Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” (instrukcija). E-pakalpojums sniedz iespēju apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli, izmantojot komercbanku pakalpojumus – internetbankas.

Šis e-pakalpojums nodrošina arī papildu iespējas – apmaksāt nodokli par citām personām piederošu īpašumu, maksājuma uzdevumu lejupielādēt PDF datnes formātā un izveidot atgādinājumus ar ievadāmu tekstu, piemēram, par turpmākajiem nodokļu maksājumiem.

Izmantojot internetbanku, nekustamā īpašuma nodokli apmaksājiet, veicot pārskaitījumu uz kādu no Valmieras pilsētas pašvaldības (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. LV90000043403) kontiem:

 • norēķinu konts LV94UNLA0018000142255,  
  • a/s SEB banka Valmieras filiāle, kods UNLALV2X018
 • norēķinu konts LV64HABA0001402049100
  • a/s SWEDBANK Valmieras filiāle, kods HABALV22
 • norēķinu konts LV38RIKO0002710710011
  • a/s Luminor Bank, kods RIKOLV2X
 • norēķinu konts LV70NDEA0000082312910
  • a/s Luminor Bank,, kods NDEALV2X
 • norēķinu konts LV07PARX0006607060001
  • a/s Citadele banka, kods PARXLV22

Ar bankas maksājumu karti veikt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu var arī Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, taču jāņem vērā, ka pašvaldībā pieejamo POS terminālu apkalpo Valsts kase, līdz ar to maksājums pašvaldības kontā tiks ieskaitīts 2-3 darba dienu laikā. Lai izvairītos no situācijas, ka tiek aprēķināta nokavējuma nauda, aicinām veikt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus savlaicīgi.

***

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Finanšu dienesta nodokļu (nodevu) ekonomisti Ilzi Ķirsi, tālrunis 64207128, e-pasts: ilze.kirse@valmiera.lv vai Finanšu dienesta nodokļu (nodevu) administratori Ingu Markavu, tālrunis 64207856, e-pasts: inga.markava@valmiera.lv, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 212.kabinetā.