A A A

Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās