A A A

Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām

Parakstu vākšana ir viena no iespējām, kā vēlētāji Latvijā var piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā. Parakstu vākšana tiek rīkota trijos gadījumos – likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta ierosināšanai, tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētu likumu, kā arī tautas nobalsošanas ierosināšanai par Saeimas atsaukšanu. Parakstu vākšanu organizē iniciatīvas grupas – biedrības. Parakstu vākšanas tiesības vēlētāji var izmantot 12 mēnešu laikā no dienas, kad Centrālā vēlēšanu komisija iniciatīvu reģistrējusi.

Parakstīties par Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētajām iniciatīvām iespējams:

  • Portālā www.latvija.lv, skatīt e-pakalpojumu “Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām”
  • Klātienē pakalpojumu var saņemt Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Apmeklētāju pieņemšanas centrā.
  • Parakstu vākšanas instrukcija „Kārtība, kādā apliecināmi vēlētāju paraksti likumu ierosināšanai” paredz, ka pēc vēlētāja lūguma, ja tam ir sevišķi svarīgs iemesls (slimība, invaliditāte vai cits), parakstu apliecinātājs var vienoties par paraksta apliecināšanu vēlētāja atrašanās vietā.

SVARĪGI! Apliecināt parakstu klātienē pašvaldībā var, ja vēlētāja deklarētā dzīvesvieta ir Valmieras pilsētas pašvaldībā. Attiecībā uz pārējām parakstīšanās vietām (pie notāra, vai www.latvija.lv) nav noteikta piesaiste deklarētajai dzīvesvietai.

Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu pakalpojumu klātienē?

Personas pase vai personas apliecība (eID karte) ar derīgu termiņu

SVARĪGI! Autovadītāja apliecība nav personu apliecinošs dokuments.

Kur ir pieejamas iniciatīvas, par kurām notiek parakstu vākšana?

Iniciatīvas, par kurām notiek parakstu vākšana vai kuras iesniegtas reģistrēšanai, pieejamas Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē sadaļā “Reģistrētās iniciatīvas”.

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Parakstu vākšanas pakalpojums www.latvija.lv un  Valmieras pilsētas pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, ir bezmaksas.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Pakalpojums tiek saņemts uzreiz.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centra speciālisti Zani Dreiju, Lāčplēša ielā 2, 103.kab., tel. 64207144, e-pasts: zane.dreija@valmiera.lv

Darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8.00 līdz 17.00

Trešdienās no 8.00 līdz 18.00

Piektdienās no 8.00 līdz16.00

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

SVARĪGI!  Apliecinātās parakstu lapas nododamas attiecīgajai iniciatīvas grupai un to veic pati persona, kuras paraksts tiek apliecināts.

Apliecināto parakstu iesniegšanas un iesūtīšanas adreses pieejamas Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē sadaļā “Reģistrētās iniciatīvas”.