A A A

Pievienošanās centralizētai ūdensapgādei, kanalizācijai

Kas jādara, lai pievienotu objektu centralizētai ūdensapgādei, kanalizācijai?

 

Jāiesniedz nepieciešamie dokumenti (skat. zemāk) tehnisko noteikumu (turpmāk – TN) saņemšanai, lai pievienotu objektu centralizētām sadzīves kanalizācijas vai ūdensapgādes sistēmām.

 

Pievadu projektēšanas un izbūves secība

Kādi dokumenti man nepieciešami?

  • Iesniegums TN saņemšanai objekta pievienošanai ūdensapgādei, kanalizācijai;
  • īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija;
  • zemes gabala robežu plāna kopija.

Pēc tehnisko noteikumu un shematiska situācijas plāna saņemšanas no SIA “Valmieras ūdens”:

  • jāslēdz līgums (vienošanās) ar projektētāju;
  • pilnvarojums projektētājam iesniegt būvvaldē apliecinājuma karti būvprojektu pievada izbūves būvdarbiem.

Pēc Apliecinājuma kartes saņemšanas:

  • jāslēdz līgums ar SIA “Valmieras ūdens” par pievienojuma vietas nodrošināšanu.

Atkarībā no tā, vai komunikācijas plānotas konkrētās būvniecības ieceres īstenotajā zemes gabalā vai ārpus konkrētā īpašnieka zemes gabala, skat. 6.soli Pievadu projektēšanas un izbūves secībā.

Kur ir pieeja iesnieguma veidlapa?

Iesniegums pieejams šeit

Kāda ir pakalpojuma maksa?

07.12.2016. SIA “Valmieras ūdens” pievienošanās maksa centralizētiem tīkliem (644.87 KB)

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

  • klātienē – SIA “Valmieras ūdens”, Rūpniecības ielā 50 vai Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2;
  • nosūtot ar e-parakstu apliecinātu aizpildītu Iesniegumu TN saņemšanai objekta pievienošanai (Saite), pievienojot īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju un zemes gabala robežu plāna kopiju;
  • noformējot e-iesniegumu vienotajā valsts un pašvaldību e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv, pievienojot, īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju un zemes gabala robežu plāna kopiju.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Pēc iesnieguma un pievienoto dokumentu saņemšanas SIA “Valmieras ūdens” 20 dienu laikā bez maksas sagatavo TN un shematisku situācijas plānu turpmāko darbību veikšanai.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar SIA “Valmieras ūdens” Klientu daļu, Rūpniecības ielā 50, 1-1 kabinetā, tel.64226001, e-pasta adrese: vu.abonenti@valmierasudens.lv

Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?

27.05.2016. SIA “Valmieras ūdens” noteikumi „Pievienošanās noteikumi SIA „Valmieras ūdens" ūdensvada un kanalizācijas centralizētiem tīkliem” (37.94 KB)