A A A

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana vai maiņa visām zemes vienībām un zemes vienības daļām vai plānotājām zemes vienībām un zemes vienības daļām:

- lēmuma pieņemšana par zemes vienības un zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās zemes platības noteikšanu vai maiņu;

- lēmuma pieņemšana par plānotās zemes vienības un zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās zemes platības noteikšanu vai maiņu;

- atteikums noteikt/mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

Pakalpojuma apraksts šeit 

 

Informācija aktualizēta 18.07.2019.