A A A

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana vai maiņa visām zemes vienībām un zemes vienības daļām vai plānotājām zemes vienībām un zemes vienības daļām:

- lēmuma pieņemšana par zemes vienības un zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās zemes platības noteikšanu vai maiņu;

- lēmuma pieņemšana par plānotās zemes vienības un zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās zemes platības noteikšanu vai maiņu;

- atteikums noteikt/mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

Pakalpojuma apraksts šeit: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p6357.s5880.t14/ProcesaApraksts

 

Informācija aktualizēta 07.12.2018.