A A A

Dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošana (noslēgšana, atjaunošana)

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams rakstveidā starp izīrētāju un īrnieku mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu.

Pakalpojuma apraksts šeit 

 

Informācija aktualizēta 19.07.2019.