A A A

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošo izīrēto dzīvokļu atsavināšana

Gadījumos, kad īrnieks vai viņa ģimenes loceklis vēlas pirkt īrēto dzīvokļa īpašumu, jāveic daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošo izīrēto dzīvokļu atsavināšanas process. 

Pakalpojuma apraksts šeit 

 

Informācija aktualizēta 18.07.2019.