A A A

Lēmuma izsniegšana par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām

Atteikšanās no pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas:

- dokumentu pieņemšana jautājuma izlemšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām;

- izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma pirkuma līguma vai tā noraksta pieņemšanu;

- lēmuma pieņemšana par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības;

- izziņas izsniegšana par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

Pakalpojuma apraksts šeit 

 

Informācija aktualizēta 18.07.2019.