A A A

Koku ciršanas atļauja

Gadījumos, kad nepieciešama koku ciršana (izņemot augļu kokus un kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks nekā 20 cm), pirms darbu sākšanas jāsaņem Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas lēmums un Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja.

Pakalpojuma apraksts šeit 

 

Informācija aktualizēta 24.03.2021.