A A A

Par daudzdzīvokļu īres namiem Valmierā

 

  • Informācija par īrei pieejamajiem dzīvokļiem, telpu plānojumu, pieteikšanos īres tiesību izsolēm, to noteikumiem, īres līguma paraugs ir pieejami SIA “Valmieras Namsaimnieks” mājaslapas www.v-nami.lv sadaļā “Īres nami”.
  • Dzīvokļu apskatei nepieciešams iepriekš pieteikties un saskaņot apskates laiku, zvanot pa tālruni 64207300 vai rakstot e-pastu namsaimnieks@v-nami.lv.
  • Reģistrācijas maksa izsolei – 20 EUR, katras izsoles sākumcena ir 50 EUR, bet izsoles solis – 50 EUR. Ja dzīvokļa īres tiesību izsolē būs pieteicies tikai viens pretendents, izsole tiks uzskatīta par notikušu, ja papildus samaksātajai reģistrācijas un izsoles sākumcenai būs izsolīts viens izsoles solis. Pretendentam iegūstot dzīvokļa īres tiesības, izsoles reģistrācijas maksa, sākumcena un vismaz viens nosolītais izsoles solis būs vienreizējs maksājums, kas netiks atgriezts, kā arī netiks ieskaitīts kā daļa no turpmākajiem īres maksājumiem.
  • Daļai dzīvokļu īres tiesību tiks piešķirtas pilsētai prioritāri attīstāmajās nozarēs strādājošiem speciālistiem no uzņēmumiem un iestādēm, kurām noslēgts sadarbības līgums ar SIA “Valmieras Namsaimnieks”, saskaņā ar 25.01.2018. pašvaldības domes lēmumu Nr.295.

 

  • Daudzdzīvokļu īres namos kopā ir 150 dzīvokļi. 15 no tiem ir vienistabas dzīvokļi 25–30 m2 platībā, 90 – divistabu dzīvokļi 34–41 m2 platībā un 45 – trīsistabu dzīvokļi 50–54 m2 platībā. Divi vienistabas dzīvokļi (Mālu ielā 1 – 3, Ķieģeļu ielā 8 – 63) ir īpaši pielāgoti cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Īres maksa par kvadrātmetru būs 5,20 EUR mēnesī (īres maksā ir iekļauti arī mājas apsaimniekošanas izdevumi). Īrniekam papildus būs jāmaksā maksa par komunālajiem pakalpojumiem, atbilstoši skaitītāju rādījumiem.
  • Dzīvokļa īres tiesības varēs iegūt jebkura fiziska persona neatkarīgi no pašreizējās dzīvesvietas, taču īres līgums paredzēs visām dzīvoklī dzīvojošajām personām nepieciešamību deklarēt dzīvokļa adresi kā savu dzīvesvietu. Dzīvokļa īres tiesības tiks piešķirtas uz trim gadiem, un īres līgums aizliegs dzīvokli nodot apakšīrniekiem, kā arī viena persona varēs īrēt tikai vienu dzīvokli.

 

ĪREI PIEEJAMIE DZĪVOKĻI

ĪRES TIESĪBU REZERVĀCIJAS MAKSAS IZSOLES NOTEIKUMI (31.57 KB)

ĪRES LĪGUMA PARAUGS (133.50 KB)

 

VIDEO - VIENISTABAS DZĪVOKĻA IEKŠSKATS

VIDEO - DIVISTABU DZĪVOKĻA IEKŠSKATS

VIDEO - TRĪSISTABU DZĪVOKĻA IEKŠSKATS

VIDEO - PERSONĀM AR KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM PIELĀGOTA VIENISTABAS DZĪVOKĻA IEKŠSKATS

 

Informācija aktualizēta 26.09.2019..