A A A

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošo izīrēto dzīvokļu atsavināšana

Gadījumos, kad īrnieks vai viņa ģimenes loceklis vēlas pirkt īrēto dzīvokļa īpašumu, jāveic daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošo izīrēto dzīvokļu atsavināšanas process. 

Pakalpojuma apraksts: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p6038/ProcesaApraksts

 

Informācija aktualizēta 28.09.2018.