A A A

Adrešu noteikšana, maiņa vai likvidēšana adresācijas objektiem

Adreses piešķiršana vai maiņa nekustamajam īpašumam (zemes gabalam/ēkai/telpai):

- lēmuma pieņemšana par numura piešķiršanu, maiņu, likvidēšanu apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai;

- numura rezervēšana apbūvei paredzētajai zemes vienībai;

- lēmuma pieņemšana par adreses piešķiršanu, ja ēka, būve, zemes vienība ir adresācijas objekts un adrese nav reģistrēta Valsts adrešu reģistrā;

- lēmuma pieņemšana par adreses maiņu;

- lēmuma pieņemšana par adreses statusa maiņu (adrses likvidāciju), ja adresācijas objekts beidz pastāvēt;

- izziņas izsniegšana par adreses piešķiršanu;

- izziņas izsniegšana par adresācijas objekta numura oficiālu maiņu, par iepriekšējo numuru.

Pakalpojuma apraksts šeit 

 

Informācija aktualizēta 18.07.2019.