A A A

Atļaujas izsniegšana tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās

Atļaujas izsniegšana juridiskai vai fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, un vēlas kļūt par ielu tirdzniecības organizatoru pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 14.10..2019.