A A A

Atļauja ielu tirdzniecībai / sabiedriskai ēdināšanai publiskās vietās

Atļauju izsniegšana preču pārdošanai / sabiedriskai ēdināšanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās.

Publiska vieta ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirrdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama apmeklētājiem.

Pakalpojuma apraksts šeit 

 

Informācija aktualizēta 14.10..2019.