A A A

Kapavietas piešķiršana, apbedīšanas atļauja

Valmieras pilsētas pašvaldības kapsētas ir paredzētas mirušā/-o, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā, apbedīšanai.
Citu personu apbedīšana no jauna piešķirtās kapavietās iespējama, pamatojoties uz mirušā laulātā vai radinieka, kura dzīvesvieta deklarēta Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā, motivēta iesnieguma pamata. Iepriekš piešķirtā un izveidotā ģimenes kapavietā, kurā ir brīva vieta vai kurā var veikt virsapbedījumu, mirušo atļauts apbedīt neatkarīgi no tā pēdējās deklarētās dzīvesvietas. Lūgt piešķirt jaunu ģimenes kapavietu/-as var tikai saistībā ar apbedīšanas gadījumu. Viena persona var lūgt piešķirt ģimenes kapavietu, kurā ir ne vairāk par 4 kapa vietām. Jaunu kapavietu piešķiršana ir bezmaksas pakalpojums.
Valmieras pilsētas teritorijā noteiktas šādas kapsētas: Kocēnu kapi – atvērtā kapsēta; Pilsētas kapi – daļēji slēgta kapsēta; Brēžas kapi – daļēji slēgta kapsēta; Dīvala kapi – daļēji slēgta kapsēta. Jaunas kapavietas tiek piešķirtas tikai Kocēnu kapos.

Pakalpojuma apraksts šeit.
 

Informācija aktualizēta 09.01.2020.