A A A

Vispārizglītojošās izglītības programmas īstenošanas izmaksu segšana privātai izglītības iestādei

Ja Jūsu bērns apgūst vispārējo izglītību privātā izglītības iestādē (turpmāk – Izglītības iestāde), kas atrodas Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kura īsteno licencētas un akreditētas vispārējās vai speciālās izglītības programmas apguvi klātienes formā, Jūs varat  pieteikties pašvaldības atbalstam vispārējās izglītības izmaksu segšanai privātā izglītības iestādē.

Pašvaldības atbalstu piešķir par izglītojamo, ja izglītojamā un vismaz viena no vecāku vai likumiskā pārstāvja (turpmāk – likumiskais pārstāvis) dzīvesvieta pirms atbalsta saņemšanas vismaz sešus mēnešus ir deklarēta Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā.

Pakalpojuma apraksts šeit.

 

Informācija aktualizēta 14.01.2020.