A A A

Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izmaksu segšana privātai izglītības iestādei

Pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšana privātai izglītības iestādei

Izmantojiet iespēju nosūtīt pašvaldībai iesniegumus ELEKTRONISKI, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” valsts portālā www.latvija.lv

 

Jūs varat pieteikties pašvaldības atbalstam pirmsskolas izglītības izmaksu segšanai privātā izglītības iestādē:

- ja Jūsu bērns ir reģistrēts uzņemšanai kādā no Valmieras pilsētas pašvaldības PII, bet pašvaldība nevar nodrošināt viņam vietu Pašvaldības PII īstenotā pirmsskolas izglītības programmā un

- bērns apgūst licencētu pirmsskolas izglītības programmu Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētā privātā izglītības iestādē (turpmāk – privātā izglītības iestāde), kura Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos (turpmāk – normatīvie akti) noteiktajā kārtībā izglītojamo ir reģistrējusi Valsts izglītības informācijas sistēmā;

- bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu;

- vismaz viena vecāka vai bērna likumīgā pārstāvja dzīvesvieta deklarēta Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā,

Pakalpojuma apraksts šeit.

 

Informācija aktualizēta 14.01.2020.