A A A

Pirmsskolas izglītības iestādes - pieteikums bērna reģistrācijai rindā

Lai reģistrētu bērnu rindā uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk - PII) Valmieras pilsētā, vienam no vecākiem (personai, kas realizē aizgādību) vai tā pilnvarotai personai Valmieras pilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldē jāiesniedz ar parakstu apstiprināts reģistrācijas pieteikums.

Bērnus ar speciālajām vajadzībām PII speciālās izglītības programmās uzņem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un konkrētas iestādes nolikumam, pamatojoties uz Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

Pakalpojuma apraksts šeit 

 

Informācija aktualizēta 22.03.2021.