A A A

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Valmieras Pedagoģiski medicīniskā komisija nosaka izglītojamo veselības stāvoklim atbilstošu izglītības programmu un atbalsta pasākumus valsts pārbaudījumos un ikdienā, pamatojoties uz pedagoģiski psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem.

Pakalpojuma apraksts šeit: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p6303.s5910.t14/ProcesaApraksts

 

Informācija aktualizēta 27.12.2018.