A A A

Brīvpusdienas skolēniem

Brīvpusdienas var saņemt Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējušo mājsaimniecību bērni:

  1. Bērni no mājsaimniecībām, kuru pēdējo trīs mēnešu ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli nepārsniedz 60% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās darba algas apmēra, arī sasniedzot pilngadību un turpinot līdz pilngadībai uzsāktās mācības kādā no izglītības iestādēm;
  2. Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējošo mājsaimniecību bērni, kuriem nodibināta aizbildnība vai kuri ievietoti audžuģimenē, par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Valmieras bāriņtiesa, arī sasniedzot pilngadību un turpinot līdz pilngadībai uzsāktās mācības kādā no izglītības iestādēm (nevērtējot ienākumus);
  3. Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējošo mājsaimniecību bērni, kuriem noteikta invaliditāte, arī sasniedzot pilngadību un turpinot līdz pilngadībai uzsāktās mācības kādā no izglītības iestādēm (nevērtējot ienākumus);
  4. 30% apmērā pusdienu maksas atlaidi Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējušo daudzbērnu ģimeņu bērni, arī sasniedzot pilngadību un turpinot līdz pilngadībai uzsāktās mācības kādā no izglītības iestādēm (nevērtējot ienākumus).

Lai saņemtu atlaidi, vienam no bērna vecākiem, aizbildnim vai audžuvecākam jāvēršas Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldē, uzrādot/iesniedzot zemāk minētos dokumentus.

  • personu apliecinošs dokuments;
  • iesniegums;
  • ienākumus apliecinoši dokumenti (tikai 1.punktā minētajām mājsaimniecībām);
  • izziņa no izglītības iestādes, kurā bērns mācās (ja bērns nemācās kādā no Valmieras pilsētas izglītības iestādēm);
  • bērna invalīda apliecība (tikai 3.punktā minētajām mājsaimniecībām).

Pakalpojuma apraksts šeit 
 

Iesakām arī apmeklēt Labklājības ministrijas mājaslapu http://www.lm.gov.lv, kur iespējams iepazīties ar aktuālo valsts sniegto informāciju dažādām sabiedrības grupām.

 

Informācija aktualizēta 17.07.2019.