A A A

Uzturmaksas atlaides Valmieras pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem

​Uzturmaksas atlaides var saņemt Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējušo mājsaimniecību bērni:

  1. 100% apmērā bērni no trūcīgām ģimenēm;
  2. 100% apmērā bērni no ģimenēm, kuru vidējie ienākumi mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā uz vienu mājsaimniecības locekli nepārsniedz ienākumu līmeni, kas noteikts LR spēkā esošos normatīvos aktos par trūcīgas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu;
  3. 50% apmērā bērni no mājsaimniecībām, kuru pēdējo trīs mēnešu ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli nepārsniedz 60% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās darba algas apmēra;
  4. 50% apmērā  Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējušo mājsaimniecību bērni, kuriem nodibināta aizbildnība vai kuri ievietoti audžuģimenē, par kuru ārpus ģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Valmieras bāriņtiesa (nevērtējot ienākumus);
  5. 30% apmērā  Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējušo daudzbērnu ģimeņu bērni (nevērtējot ienākumus).

Pakalpojuma apraksts šeit 

Iesakām arī apmeklēt Labklājības ministrijas mājaslapu http://www.lm.gov.lv, kur iespējams iepazīties ar aktuālo valsts sniegto informāciju dažādām sabiedrības grupām.

 

Informācija aktualizēta 17.07.2019.