A A A

Psihologa pakalpojuma nodrošināšana

Psihologa pakalpojums ietver individuālās psihologa konsultācijas ar mērķi stabilizēt klienta psihoemocionālo stāvokli. 
Tiesības saņemt psihologa pakalpojumu ir ģimenei ar bērniem: 
1) kura nonākusi krīzes situācijā; 
2) bērnu uzvedības problēmu gadījumos. 
Lai saņemtu psihologa pakalpojumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas sociālajā dienestā uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Pakalpojuma apraskts šeit: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p6987/ProcesaApraksts​

 

Informācija aktualizēta 04.03.2019.