A A A

Pašvaldības atbalsts audžuģimenei/specializētajai audžuģimenei

Audžuģimenei/specializētajai audžuģimenei tiek nodrošināts:  

1) vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei;

2) ikmēneša pabalsts bērna uzturēšanai audžuģimenē. Pamats pabalstu izmaksai ir noslēgtais līgums starp Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldi un audžuģimeni;

3) uzturmaksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādēs 50% apmērā;

4) brīvpusdienas skolā 100% apmērā;

5) uzturmaksas atlaide Valmieras pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē bērniem ar invaliditāti - 100%;

6) dzīvokļa pabalsts.

 

Pakalpojuma apraksts šeit 

 

Informācija aktualizēta 17.07.2019.