A A A

Pabalsts veselības aprūpes izdevumu daļējai segšanai

Pabalsts veselības aprūpes izdevumu daļējai segšanai tiek piešķirts par:

* veiktajām pacienta iemaksām un pacienta līdzmaksājumiem valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem;

* veiktajiem maksas veselības aprūpēs pakalpojumiem, kurus neapmaksā no valsts budžeta;

* veiktajiem zobu ekstrakcijas vai zobu protezēšanas pakalpojumiem;

* optisko briļļu iegādi.

 

Tiesības saņemt pabalstu veselības aprūpei ir:

  • nestrādājošam vecuma pensionāram vai nestrādājošai personai ar I vai II invaliditātes grupu, kuras vecuma vai invaliditātes pensija, vai sociālā nodrošinājuma pabalsts nepārsniedz 70 procentus no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās darba algas apmēra;
  • personām no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Pakalpojuma apraksts šeit 

 

Informācija aktualizēta 22.04.2020.