A A A

Pabalsts obligātās izglītības ieguves atbalstam

Tiesības saņemt pabalstu ir Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējušām mājsaimniecībām par bērnu, kurš iegūst pamatizglītību un nav sasniedzis 18 gadu vecumu:

  • mājsaimniecībām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, pabalsts ir netiešs un vienreizējs - tas tiek izsniegts dāvanu kartes veidā 40 euro apmērā; pieteikumi tiek pieņemti no pirmās jūlija apmeklētāju pieņemšanas dienas līdz pēdējai septembra mēneša apmeklētāju pieņemšanas dienai;
  • daudzbērnu ģimenēm pabalsta apmērs ir 40 euro, kas tiek ieskaitīts pabalsta pieprasītāja kontā un tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā.

Pabalsts mācību piederumu iegādei tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā, par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kurš iegūst obligāto pamatizglītību.

Pakalpojuma apraksts šeit 

Iesakām arī apmeklēt Labklājības ministrijas mājaslapu http://www.lm.gov.lv, kur iespējams iepazīties ar aktuālo valsts sniegto informāciju dažādām sabiedrības grupām.

 

Informācija aktualizēta 12.08.2020.