A A A

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

Pabalsta piešķiršana ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura atzīta par trūcīgu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, lai sniegtu materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām) un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas sociālās situācijas uzlabošanā.

Iesakām arī iepazīties ar Labklājības ministrijas sagatavoto infografiku par sociālā atbalsta iespējām. (591.64 KB)

Pakalpojuma apraksts šeit

Informācija aktualizēta 17.07.2019.