A A A

Pabalsts ēdināšanas maksas segšanai

Pabalstu ēdināšanas maksas segšanai var saņemt Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējušo mājsaimniecību bērni:

  1. 100% apmērā no ēdināšanas maksas pimsskolas izglītības iestādē - bērni no trūcīgām ģimenēm;
  2. 100% apmērā no ēdināšanas (pusdienu) maksas pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē - bērni no trūcīgām ģimenēm;
  3. 50% apmērā no ēdināšanas maksas pimsskolas izglītības iestādē - bērni no maznodrošinātām ģimenēm;
  4. 100% apmērā no ēdināšanas (pusdienu) maksas pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē - bērni no maznodrošinātām ģimenēm;
  5. 100% apmērā no ēdināšanas (pusdienu) maksas pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē - bērns, kuram noteikta invaliditāte, kā arī, sasniedzot pilngadību, līdz pilngadībai uzsākto mācību pabeigšanai attiecīgajā izglītības iestādē;
  6. 50% apmērā no ēdināšanas maksas pirmsskolas izglītības iestādē - bārenis un bez vecāku gādības palicis bērns;
  7. 100% apmērā vispārējās izglītības un profesionālajās izglītības iestādēs - bārenis un bez vacāku gādības palicis bērns;
  8. 30% apmerā no ēdināšanas maksas Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās vidējās un profesionālajās izglītības iestādēs - daudzbērnu ģimeņu bērniem (nevērtējot ienākumus).

Pakalpojuma apraksts šeit 

Iesakām arī apmeklēt Labklājības ministrijas mājaslapu http://www.lm.gov.lv, kur iespējams iepazīties ar aktuālo valsts sniegto informāciju dažādām sabiedrības grupām.

 

Informācija aktualizēta 20.04.2020.