A A A

Pabalsts ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai

Tiesības vienu reizi gadā saņemt pabalstu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai ir:

  • trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm vai personām;
  • personai ar I invaliditātes grupu vai ģimenei, kurā ir persona ar I invaliditātes grupu;
  • ģimenei, kurā ir bērns ar invaliditāti;
  • vienatnē dzīvojošam nestrādājošam vecuma pensionāram vai nestrādājošai personai ar II vai III grupas invaliditāti, kuras vecuma vai invaliditātes pensija, vai sociālā nodrošinājuma pabalsts nepārsniedz 85 procentus no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša algas apmēra;
  • ģimenei, kurā visi ģimenes locekļi ir nestrādājoši vecuma pensionāri vai nestrādājošas personas ar invaliditāti, kur katra ģimenes locekļa vecuma vai invaliditātes pensija, vai sociālā nodrošinājuma pabalsts nepārsniedz 70 procentus no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra.

* * *

Lai iesniegtu pieprasījumu pašvaldības pabalsta saņemšanai neklātienē (elektroniski):

* lejuplādējiet Iesnieguma veidlapu savā datorā, aizpildiet to un saglabājiet; (53.50 KB)

* klikšķiniet uz saiti "E-iesniegums iestādei", nokļūstot valsts pārvaldes portālā www.latvija.lv; 

* autorizējieties ar kādu no piedāvātajiem Jums pieejamajiem autentifikācijas veidiem (internetbanka, eID, eParaksts, eParakstsmobile);  

* atveroties e-pakalpojuma izpildes formai, atzīmējiet, ka esat iepazīstieties ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem, klikšķiniet `Tālāk`;

* iestāžu sarakstā sameklējiet `Valmieras pilsētas pašvaldība`, klikšķiniet `Tālāk`;

* aizpildiet sadaļu `e-iesnieguma saturs` (apakšsadaļā `Tips` izvēlieties `Lūgums`) un, noklikšķinot `Izvēlēties datni`, pievienojiet Jūsu datorā saglabāto aizpildīto iesniegumu;

* sadaļā `iesniedzēja kontaktinformācija` klikšķiniet `Pievienot`, norādot savu adresi, pārējo kontakinformāciju un veidu, kā vēlaties saņemt atbildi;

* nākamajā solī varēsiet vēlreiz pārbaudīt, kā noformēts Jūsu iesniegums, un, ja viss kārtībā, klikšķiniet `Iesniegt`.

 

Normatīvie akti:

Valmieras pilsētas pašvaldības 27.10.2020. saistošie noteikumi Nr.268 "Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras pilsētā"

Valmieras pilsētas pašvaldības 30.01.2020. saistošie noteikumi Nr.340 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētas pašvaldībā"

Valmieras pilsētas pašvaldības 30.01.2020. saistošie noteikumi Nr.341 "Par pabalstiem Valmieras pilsētas pašvaldībā"

 

Informācija aktualizēta 06.05.2020.