A A A

Pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu apmaksai

Tiesības saņemt pabalstu medicīnisko izdevumu apmaksai (pabalstu slimnīcas izdevumu daļējai apmaksai, pabalstu zobu protezēšanas izdevumu daļējai apmaksai, pabalstu optisko briļļu izdevumu daļējai apmaksai, pabalstu ārstu izrakstīto medikamentu izdevumu daļējai apmaksai) ir:

  • vienatnē dzīvojošiem nestrādājošiem pensionāriem, personām, kurām noteikta 1. un 2.grupas invaliditāte, kuru pensija nav lielāka par 80% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra;
  • mājsaimniecībā dzīvojošām personām, kurām noteikta 1.grupas invaliditāte, ja ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli nepārsniedz 80% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra;
  • mājsaimniecībā dzīvojošiem pensionāriem un personām, kurām noteikta 2.grupas invaliditāte, ja ienākumi uz vienu ģimenes nepārsniedz 60% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra;
  • personām no trūcīgām ģimenēm.

Pakalpojuma apraksts šeit 

 

Informācija aktualizēta 18.07.2019.