A A A

Pabalsts mācību gada uzsākšanai

Tiesības saņemt pabalstu ir Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējušām mājsaimniecībām, kurām:

  • piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, kas noteikts LR esošos normatīvos aktos par trūcīgas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu;
  • bērniem no mājsaimniecībām, kuras vidējie ienākumi mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā uz vienu mājsaimniecības locekli nepārsniedz ienākumu līmeni, kas noteikts LR spēkā esošos normatīvos aktos par trūcīgas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.

Pabalsts mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei tiek piešķirts par katru nepilngadīgu izglītojamo, kurš apmeklē: vispārējās izglītības iestādi (sākumskola, pamatskola, vidusskola, ģimnāzija); arodizglītības iestādi (arodskola, arodģimnāzija, arodvidusskola); vidējās profesionālās izglītības iestādi (proftehniskās vidusskolas, tehnikumi). Pieteikumus pabalstam pieņem no 1.jūlija līdz 30.septembrim.

Pakalpojuma apraksts šeit 

Iesakām arī apmeklēt Labklājības ministrijas mājaslapu http://www.lm.gov.lv, kur iespējams iepazīties ar aktuālo valsts sniegto informāciju dažādām sabiedrības grupām.

 

Informācija aktualizēta 17.07.2019.