A A A

Dzīvokļa pabalsts mājsaimniecībām, kuru apdzīvojamās platības tiek apkurinātas centralizēti vai tiek apkurinātas individuāli

Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir:

  • trūcīgām ģimenēm vai personām;
  • mājsaimniecībām, ja tās vidējie ienākumi katram mājsaimniecības loceklim pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 60% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās darba algas mēnesī;
  • mājsaimniecībai, kurā visi mājsaimniecības locekļi ir pensionāri un/vai personas ar invaliditāti, - katram mājsaimniecības loceklim 70 % no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra;
  • mājsaimniecībai, kurā ir vienatnē dzīvojošs pensionārs, un/vai persona ar invaliditāti - 85 % no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra;
  • mājsaimniecībai, kurā mājsaimniecības locekļi ir pensionāri, un/vai personas ar invaliditāti un viņu nepilngadīgie bērni, kā arī viņu pilngadību sasniegušie bērni, kuri nepārtraukti turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē - katram mājsaimniecības loceklim 70 % no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra;
  • mājsaimniecībās, kurās ir 1.grupas invalīds vai bērns invalīds.

Pakalpojuma apraksts šeit 

 

Informācija aktualizēta 18.07.2019.