A A A

Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem

Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk - Dienas aprūpes centra pakalpojums) nodrošina speciālistu atbalstu - sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, sociālo prasmju attīstīšanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, klientu un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā.

Pakalpojuma apraksts: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p5949/ProcesaApraksts

Informācija aktualizēta 03.01.2019.