A A A

Braukšanas kartes pensionāriem

Valmieras pilsētas pašvaldības 23.11.2017. saistošie noteikumi Nr.288 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā” nosaka, ka pensionāriem, kuriem vismaz pēdējos 12 mēnešus deklarētā dzīvesvietas adrese ir Valmierā, ir tiesības braukt bez maksas Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā.

Lai izmantotu šīs tiesības, senioriem autobusā jāuzrāda personalizēta beztermiņa braukšanas karte. 

Kas jādara, lai saņemtu personalizēto beztermiņa braukšanas karti?

Lai saņemtu braukšanas karti, pensionāram jāvēršas Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, 103.kabinetā.

Kādi dokumenti nepieciešami?

  • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, personas apliecība);
  • pensionāra apliecība.

Pakalpojuma saņemšanas iespējas

Klātienē - personīgi aizpildot pieteikumu Valmieras pilsētas pašvaldībā.

Pēc kartes izgatavošanas tā tiek nosūtīta pastā uz pieteikumā norādīto adresi.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Valmieras pilsētas pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālisti Kristīni Leoki, Lāčplēša ielā 2, 103.kabinetā, tālrunis 64207144, kristine.leoke@valmiera.lv.

Darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8.00-17.00

Trešdienās no 8.00-18.00

Piektdienās no 8.00-16.00

Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?

Valmieras pilsētas pašvaldības 23.11.2017. saistošie noteikumi Nr.288 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā” (126.50 KB)

 

Informācija aktualizēta 01.03.2018.