A A A

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā

Tiesības saņemt pabalstu ārkārtas situācijā - stihiskas nelaimes, ugunsgrēks, plūdi vai iepriekš neparedzami apstākļi, ir personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu Valmieras pilsētā un ārkārtas situācijas dēļ nespēj nodrošināt pamatvajadzības minimālā apmērā.

Pabalstu ārkārtas situācijā piešķir, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, ņemot vērā klienta sociālo situāciju, spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ārkārtas situācijas izraisītās sekas, materiālos zaudējumus, kas radušies ārkārtas situācijas izraisīto seku rezultātā, kā arī īpašuma un mantas apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.

Pakalpojuma apraksts šeit 

 

Informācija aktualizēta 18.07.2019.