A A A

Jaunajiem vecākiem

Jauno vecāku ievērībai

Izmantojiet iespēju nosūtīt pašvaldībai iesniegumus ELEKTRONISKI, izmantojot valsts portālu www.latvija.lv

Ja esat sagaidījuši ģimenes pieaugumu, Dzimtsarakstu nodaļā saņēmuši jaundzimušā dzimšanas apliecību un nodaļas darbiniece deklarējusi Jūsu bērna dzīvesvietu, Jums kā jaunajiem vecākiem veicamas vēl dažas formalitātes:

  • jāpiesakās pašvaldības pabalstam jaundzimušā aprūpei un jāpiesaka bērnam vietu Valmieras pirmsskolas izglītības iestādē;
  • jāpaziņo Valsts ieņēmumu dienestam par jaundzimušo, lai saņemtu nodokļu atlaidi par apgādājamo personu.

Kontaktinformācija šeit (15.23 KB)

Iesakām arī apmeklēt Labklājības ministrijas mājaslapu http://www.lm.gov.lv, kur iespējams iepazīties ar aktuālo valsts sniegto informāciju dažādām sabiedrības grupām.

Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības 30.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.341 “Par pabalstiem Valmieras pilsētas pašvaldībā” jaunajiem vecākiem ir tiesības saņemt pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā.

Tiesības saņemt pabalstu ir vienam no vecākiem ar nosacījumu, ka abu vecāku deklarētā dzīvesvieta pēdējos divpadsmit mēnešus ir Valmieras pilsēta. Tas ir vienreizējs pabalsts EUR 200 apmērā par katru jaundzimušo bērnu, kura deklarētā dzīves vieta ir Valmieras pilsēta.

Ja tikai vienam no bērna vecākiem deklarētā dzīves vieta pēdējos divpadsmit mēnešus ir bijusi Valmieras pilsētā, pabalstu piešķir 50% apmērā no noteiktā pabalsta apmēra par katru jaundzimušo, kura deklarētā dzīves vieta ir Valmieras pilsēta.

Ja bērnam ir tikai viens no vecākiem un tā deklarētā dzīves vieta pēdējos divpadsmit mēnešus ir bijusi Valmieras pilsēta, pabalstu piešķir pilnā apmērā.

Ērtāk un ātrāk pieteikties pabalstam varat elektroniski, ne ātrāk kā septiņas dienas pēc bērna dzimšanas aizpildot iesniegumu pašvaldības pabalsta saņemšanai jaundzimušo aprūpei Iesnieguma veidlapa pašvaldības pabalsta saņemšanai jaundzimušo aprūpei un portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei" pievienojiet to e-dokumentam. (Instrukcija)

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Valmieras Sociālo lietu pārvalde pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Pēc lēmuma pieņemšanas pabalstu izmaksā līdz nākamā mēneša beigām.

Pabalsts netiek piešķirts, ja pabalsts par jaundzimušā piedzimšanu ir saņemts citā pašvaldībā. Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc bērna piedzimšanas.

Papildu informāciju par jaundzimušā pabalstu varat saņemt, sazinoties ar Valmieras Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatorēm Sandru Lapiņu, tālrunis 64207153, e-pasts: sandra.lapina@valmiera.lv, vai Līgu Oliņu, tālrunis 64210690, e-pasts: liga.olina@valmiera.lv

 

* * *

Neaizmirstiet arī pieteikt savam mazulim vietu Valmieras pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Lai to izdarītu elektroniski, aizpildiet pieteikumu par bērna reģistrāciju uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē un portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei" pievienojiet to e-dokumentam. (Instrukcija)

Dienas laikā saņemsiet apstiprinājumu par Jūsu pieteikuma saņemšanu un informāciju par piešķirto reģistrācijas numuru. Turpmāk to varat izmantot, lai aplūkotu sava pieteikuma atrašanās vietu kopējā reģistrā. Meklējiet to šeit. Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Izglītības pārvaldes speciālisti izglītības jautājumos Gunu Zvirgzdu, tālr. 64207112, guna.zvirgzda@valmiera.lv.

 

Informācijas autors:
Valmieras pilsētas pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas centrs
tālr.: 64207120
e-pasts: apc@valmiera.lv
 
Informācija aktualizēta 02.06.2020.