A A A

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

* Valmieras pilsētas teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušo DAUDZBĒRNU ĢIMEŅU bērniem ir tiesības saņemt:

Pabalstu bērna ēdināšanas maksas segšanai 30% apmērā no bērna ēdināšanas maksas Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs vai vispārējās vidējās un profesionālās izglītības iestādēs

  • atlaides saņemšanai var pieteikties elektroniski, aizpildot iesniegumu, ko pēc tam pievieno e-iesniegumam portālā www.latvija.lv (Iesniegums iestādei), vai personīgi iesniedzot iesniegumu Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldē, Lāčplēša ielā 2, 105. kabinetā; (17.53 KB)
  • atlaide tiek piešķirta no nākamās darba dienas pēc tam, kad Sociālo lietu pārvalde pieņēmusi lēmumu par uzturmaksas atlaides piešķiršanu, un tiek piemērota līdz kārtējā mācību gada mācību dienai vai līdz kārtējā gada 31.augustam pirmsskolas izglītības iestādē;
  • sākoties jaunam mācību gadam, iesniegums jāiesniedz atkārtoti;
  • piešķirtais pabalsts tiek pārskaitīts ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem.
Pabalstu mācību piederumu iegādei vienu reizi gadā par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kurš iegūst obligāto pamatizglītību
  • atlaides saņemšanai var pieteikties elektroniski, aizpildot iesniegumu , ko pēc tam pievieno e-iesniegumam portālā www.latvija.lv (Iesniegums iestādei) vai personīgi iesniedzot iesniegumu Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldē, Lāčplēša ielā 2, 105.kabinetā; (17.53 KB)
  • pabalsta apmērs ir 40 eiro, kas tiek pārskaitīts pabalsta pieprasītāja kontā, izņemot daudzbērnu ģimenes, kurām noteikts trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes statuss, kam pabalsts tiek izsniegts dāvanu kartes veidā;
  • sākoties jaunam mācību gadam, iesniegums pusdienu maksas atlaides saņemšanai jāiesniedz atkārtoti.

Iesakām arī apmeklēt Labklājības ministrijas mājaslapu http://www.lm.gov.lv, kur iespējams iepazīties ar aktuālo valsts sniegto informāciju dažādām sabiedrības grupām.

* * *

** Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs, ja personai pašai vai kopā ar laulāto taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāki bērni, kuri nepārsniedz 19 gadu vecumu, var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu. Lai saņemtu šo atvieglojumu, nav nepieciešams vērsties pilsētas pašvaldībā, jo atvieglojums tiek piešķirts, pamatojoties uz datiem, ko pašvaldība saņem no Iedzīvotāju reģistra par ģimenes sastāvu uz taksācijas gada 1.janvāri.

* Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.342 „Par Valmieras pilsētas pašvaldības pabalstu bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam, audžuģimenei un daudzbērnu ģimenei”
** Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.314 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Valmierā”
 
 
Informācija aktualizēta 28.09.2020.