A A A

Elastīgs bērnu uzraudzības pakalpojums

Pamatojoties uz Labklājības ministrijas iepirkuma “Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu” Nr.LRLM2016/28-3-08/48EBUP rezultātiem tiek publicēts “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju saraksts”, kurā norādītājām personām tiek piešķirtas tiesības sniegt elastīga bērnu uzraudzības pakalpojumu atbilstoši viņu piedāvājumā norādītajām cenām un iepirkuma tehniskajai specifikācijai (saraksts – pielikumā). Saraksts tiks publicēts LM un iesaistīto pašvaldību mājas lapās.

Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju saraksts

 

Pakalpojums tiek sniegts Labklājības ministrijas administrētā un Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) līdzfinansētā projekta Nr.VS/2015/0206 „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” ietvaros. Līgumu slēgšanu organizēs pašvaldību reģionālie koordinatori atbilstoši instrukcijai (pielikumā).

Instrukcija elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja izvēlei un līguma noslēgšanai 


Pakalpojums tiek sniegts 10 mēnešus, par ko starp pašvaldību, darba devēju, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju un vecākiem tiek slēgts līgums.

Līguma projekts iepirkumam Nr.LRLM2016/28-3-08/48EBUP „Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu”

 

Papildu jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieces Ivetas Pāžes, tālr. 64207139, iveta.paze@valmiera.lv.  

Labklājības ministrijas mājaslapā pieejamā aktuālā informācija