A A A

Domstarpību izšķiršana bērnu tiesību aizsardzībā par bērna uzvārda, vārda un tautības ierakstu

Bērna personisko interešu aizstāvība. Bāriņtiesa izšķir vecāku domstarpības:  - par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties.

Pakalpojuma apraksts: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p5974/ProcesaApraksts

 

Informācija aktualizēta 26.03.2019.