A A A

Bērna nodošana citas personas aprūpē. Viesģimenes statusa piešķiršana

Vecāki var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem, ja pirms nodošanas vecāku dzīvesvietas bāriņtiesa atzinusi, ka šāda nodošana atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt. Attiecīgais lēmums dod vecākiem tiesības pie notāra noformēt attiecīgu pilnvaru (par bērna aprūpi un interešu pārstāvēšanu) konkrētajai personai. Aizbildnis un audžuģimene var nodot bērnu uz laiku no viena mēnēša līdz trim mēnešiem citas personas aprūpē Latvijā, ja pirms nodošanas bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes  aprūpi, atzinusi, ka šāda nodošana atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi  aprūpēt. Bāriņtiesa, ja nepieciešams, pieprasa šīs personas dzīvesvietas bāriņtiesas atzinumu par attiecīgās personas spēju bērnu pienācīgi aprūpēt. 
Bāriņtiesa lemj par: 
-  vecāku un ārpusģimenes aprūpē esošā bērna nodošanu citas personas aprūpē Latvijā vai ārvalstīs:
- kā arī -  par viesģimenes statusa piešķiršanu laulātajiem vai personai. Viesģimene ir laulātie vai persona, kas uz laiku uzņem savā dzīvesvietā aprūpes iestādē ievietotu bērnu vai bērnu aprūpes iestādē kontaktējas ar ievietotu bērnu. Bērnu aprūpes iestāde var atļaut bērnam iestādē tikties ar personu vai nodot bērnu uz laiku šīs personas aprūpē, ja tai piešķirts viesģimenes statuss un bērnu aprūpes iestāde ir ieguvusi pārliecību, ka viesģimene sniegs šim bērnam nepieciešamo atbalstu un spēs atbilstoši bērna vajadzībām viņu aprūpēt un uzraudzīt. Pirms bāriņtiesa lemj par bērna nodošanu citas personas aprūpē ārvalstī, persona, kura vēlas uzņemt bērnu, iesniedz bāriņtiesai attiecīgās valsts kompetentās bērnu tiesību aizsardzības iestādes atzinumu.

Pakalpojuma apraksts: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p6269.s6060.t14/ProcesaApraksts

Ar informāciju, kā kļūt par viesģimeni, iesakām iepazīties infografikā

Kā kļūt par viesģimeni (353.06 KB)

 

Informācija aktualizēta 06.05.2020.