A A A

Domstarpību izšķiršana bērnu tiesību aizsardzībā par bērna uzvārda, vārda un tautības ierakstu

Bērna personisko interešu aizstāvība. Bāriņtiesa izšķir vecāku domstarpības:  - par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties.

Pakalpojuma apraksts šeit 

 

Informācija aktualizēta 17.07.2019.