A A A

Bāriņtiesas atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma

Bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumus:

- saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības noteikšanai;

- viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai;

- aizgādības tiesību atņemšanai un atjaunošanai;

- paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai;

- citos Civilprocesa likumā paredzētajos gadījumos.

 

Pakalpojuma apraksts šeit 

 

Informācija aktualizēta 17.07.2019.