A A A

Apliecības izsniegšana sociālo garantiju nodrošināšanai

Bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam Bāriņtiesa izsniedz apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai.

Pakalpojuma apraksts šeit 

 

Informācija aktualizēta 17.07.2019.