A A A

Bāriņtiesas atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma

Bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumus:

- saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības noteikšanai;

- viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai;

- aizgādības tiesību atņemšanai un atjaunošanai;

- paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai;

- citos Civilprocesa likumā paredzētajos gadījumos.

 

Pakalpojuma apraksts: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p5965/ProcesaApraksts

 

Informācija aktualizēta 27.09.2018.